Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Rumi
posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Czy Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych pobiera opłaty za naukę?

Nauka w szkole "Edukator" jest BEZPŁATNA. Szkoła nie pobiera żadnej opłaty rekrutacyjnej, a także w tracie toku nauczania. Większość materiałów edukacyjnch jest przygotowywana przez naszych nauczycieli i trenerów, więc nie trzeba angażować dodatkowych funduszy na materiały szkoleniowe.


Ile czasu trwa nauka w LO dla dorosłych?

Nauka w Liceum dla dorosłych "Edukator" Rumia trwa:

- 2 lata dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej mają możliwość rozpoczęcia nauki w Liceum od 3go semestru - czyli dugiej klasy Liceum dla Dorosłych)

- 3 lata dla obsolwelntów
gimnazjów oraz 8 letnich szkół podstawowych. 

Do kogo jest kierowana oferta szkoły?

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to propozycja dla osób, które rozumieją jakie znaczenie ma w dzisiejszych czasach wykształcenie średnie oraz matura. Dzięki możliwości ukończenia szkoły średniej oraz przystąpienia do egzaminu dojrzałości otwarta zostaje droga na studia wyższe lub do rozwoju dalszej kariery zawodowej w ramach szkół policealnych.

 

 Dodatkowe atuty:

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.
 • Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.

 


 

Naukę w Liceum może kontynuować absolwent gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz absolwent zasadniczej szkoły zawodowej (od III semestru nauki) . Zajęcia przeznaczone są na przygotowanie słuchacza do uzyskania wykształcenia "średniego" i matury.  

Rekrutacja

 

Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Edukator" kandydat składa w sekretariacie szkoły, następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, 
 • 2 zdjęcia,
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.
 • Na miejscu w Sekretariacie do podpisania jest umowa pomiędzy Szkołą i Słuchaczam określająca warunki bepłatnej nauki w szkole.

 

Ile czasu trwa nauka w Liceum dla Dorosłych?

W liceum ogólnokształcącym dla dorosłych nauka trwa 3 lata tj. 6 semestrów. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Plan zajęć jest tak ułożony, by w minimalnym stopniu obciążać naszych słuchaczy i dostosować się do ich potrzeb. 

Kadra nauczycielska

Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele z wieloletnim stażem, co gwarantuje, że przygotowanie się do "nowej matury" nie sprawi nikomu problemu. 

 

Opis kształcenia

Po ukończeniu szkoły, słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, może również przystąpić do egzaminu maturalnego. 

 

 

Plan nauczania

Przedmioty nauczania

 1. J.polski
 2. J. angielski nowożytny
 3. Historia ( w zakesie rozszerzonym)
 4. Wiedza o Społeczństwie (w zakresie rozszerzonym)
 5. Matematyka
 6. Fizyka
 7. Chemia
 8. Biologia
 9. Podstawy Przedsiębiorczości
 10. Geografia
 
 
© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design